beleidsverklaring

AQ bv/AQ Degassing bv  (verder vernoemd als AQ) is een dynamische en snelgroeiende onderneming die een belangrijke speler is geworden als chemische dienstverlener in de Antwerpse haven en daarbuiten. AQ wenst haar expertise verder uit te diepen en naambekendheid te verwerven in een snel evoluerende markt. De klantenkring is beperkt, maar daar de aangeboden producten en diensten ruim zijn moet er continu aandacht geschonken worden aan kwaliteit, veiligheid en milieu in al zijn aspecten.

Om thans en in de toekomst succesvol te kunnen zijn, heeft AQ een systeem ingevoerd om haar KVM-prestaties niet enkel te borgen, maar ook continu te verbeteren. In dit kader kiest de directie resoluut voor een geïntegreerd managementsysteem conform VCA* (veiligheid), ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Daarnaast engageert de directie van AQ zich om ten alle tijden te voldoen aan alle eisen:

 • Uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving
 • Die kenbaar gemaakt zijn door relevante belanghebbenden
 • Die door de organisatie als noodzakelijk worden beschouwd

De markten waarin AQ vooral actief is, zijn de scheepvaart en de chemische sector. De mogelijke risico’s situeren zich vooral op het vlak van gevaarlijke stoffen en hun respectievelijke resistentie en compatibiliteit tot/met andere materialen en producten. In dit kader streeft AQ steeds naar het voorkomen van persoonlijk letsel voor onze eigen medewerkers en derden. Voorts mogen de activiteiten geen materiële en/of milieuschade tot gevolg hebben. De instrumenten die AQ hiervoor gebruikt zijn:

 • Een dynamisch beheerssysteem waarin we continu alle risico’s evalueren en de beheersing verbeteren
 • Een systeem van duidelijke procedures en instructies voor een veilige en kwaliteitsvolle uitoefening van al onze activiteiten, met respect voor het milieu.
 • Ervaren en goed opgeleide medewerkers met het nodige KVM-bewustzijn.
 • Verstrekken van correcte en duidelijke informatie naar de klanten.

Daarnaast streeft AQ de product- en dienstverlening zo kwalitatief en milieuvriendelijk mogelijk te maken. De focus wordt hierbij o.a. gelegd op:

 • Het streven naar een optimale klantentevredenheid
 • Het streven naar een optimale kwaliteit van de product en dienstverlening
 • Het voortdurend optimaliseren van de interne processen
 • Het uitvoeren van periodieke controles, interne audits en beoordelingen met als doel het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen
 • Het verminderen van afvalproductie
 • Het voorkomen van (milieu)klachten en -incidenten
 • Het verminderen van schadelijke luchtemissies

Dit KVM-beleid vertaalt zich naar onze medewerkers en klanten en vormt het uithangbord van de onderneming. Wij eisen dan ook van onze medewerkers dat zij dit beleid onderschrijven en handelen naar de geest ervan. Bovendien verwacht AQ van hen dat zij zich steeds gedragen als een goede huisvader met de nodige betrokkenheid. Alleen op deze wijze is een kwaliteitsvolle groei mogelijk is.

Dit KVM-beleid zal binnen de 3 jaar geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd worden.

 

Bruno Grimbers 

Managing Director